Bescherming persoonsgegevens

Algemeen

 1. Deze bepalingen voor bescherming tegen misbruik van persoonsgegevens gelden voor het door Glasborg gedane internetaanbod www.glasborg.nl (hierna website genoemd).
 2. Glasborg gebruikt alle in het kader van het gebruik van de website doorgegeven data uitsluitend binnen de grenzen van de geldende wetten persoonsregistraties en de bepalingen voor bescherming tegen misbruik van persoonsgegevens.
 3. Deze bepalingen voor bescherming tegen misbruik van persoonsgegevens gelden niet indien via de website slechts toegang tot toepassingen en/of inhoud van derden wordt verkregen en bij deze toepassingen en/of inhoud door Glasborg uitdrukkelijk is aangemerkt dat Glasborg er niet voor verantwoordelijk is. In deze gevallen kunnen ook de bepalingen voor bescherming tegen misbruik van persoonsgegevens van derden van toepassing worden die afwijken van deze bepalingen voor bescherming tegen misbruik van persoonsgegevens.
 4. Glasborg kan deze bepalingen voor bescherming tegen misbruik van persoonsgegevens van tijd tot tijd veranderen, om ze aan te passen aan toekomstige uitbreidingen of andere veranderingen van de website of afzonderlijke verrichtingen. De klant heeft het recht te allen tijde te eisen dat de over hem opgeslagen gegevens worden vernietigd.

Persoonsgerichte gegevens

 1. Glasborg verzamelt bij het gebruik van de website en afzonderlijke toepassingen persoonsgerichte gegevens van de gebruiker, indien de gebruiker zulke persoonsgerichte gegevens meedeelt (bijv. via het formulier ‘afspraak maken‘ of in een via de website verzonden contactlegging, bijvoorbeeld aan de klantenservice van Glasborg). Deze door de gebruiker ter beschikking gestelde persoonsgerichte gegevens worden door Glasborg bijvoorbeeld gebruikt om aanvragen te beantwoorden, contact met de gebruiker op te nemen voor het uitvoeren van de opdracht of voor eenmalig klantentevredenheidsonderzoek, zijn opdrachten te behandelen en uit te voeren en de website te verbeteren.  Glasborg zal de online ter beschikking gestelde persoonsgerichte gegevens alleen voor de medegedeelde doeleinden verzamelen, verwerken en gebruiken.
 2. Glasborg kan eisen dat de klant persoonsgerichte gegevens opgeeft als de klant via de website contact met de klantenservice van Glasborg opneemt en hierbij persoonlijke gegevens meedeelt. Bij aanvaarding van het beleid Bescherming Persoonsgegevens stemt de klant in dat Glasborg bepaalde persoonsgegevens opvraagt bij de respectievelijk verzekeringsmaatschappij en/of leasemaatschappij opdat Glasborg het nodige kan doen om uiteindelijk de dienst te leveren. De in het kader van de klantenservice verzamelde gegevens worden bij Glasborg opgeslagen en voor de behandeling van de aanvraag van de klant benut

Doorgeven van gegevens aan derden

 1. Glasborg kan gegevens van de klant aan die derden ter beschikking stellen met wie Glasborg bijvoorbeeld bij de gegevensverwerking, het beschikbaar stellen van toepassingen en/of de klantenservice samenwerkt. In dit geval worden de overeenkomstige gegevens volgens de hier vastgelegde bepalingen behandeld.
 2. In de volgende gevallen kan Glasborg persoonsgerichte gegevens aan derden doorgeven:
 • als de klant uitdrukkelijk heeft ingestemd met het doorgeven, waarbij hij deze toestemming altijd kan intrekken,
 • als er sprake is van een uitvoerbare, resp. duurzame gerechtelijke of ambtelijke eis tot het opgeven en/of doorgeven van gegevens aan derden,
 • als Glasborg op grond van een wettelijke verplichting ook zonder een dergelijke eis verplicht is tot het opgeven en/of doorgeven aan derden,
 • als het opgeven en/of doorgeven vereist is om misbruik van de website of afzonderlijke toepassingen – met name overtreding van gebruiksbepalingen – op wettelijk toelaatbare wijze te verhinderen.

Cookies

Cookies zijn technische gegevens die op de computer van de gebruiker worden opgeslagen. Deze technische gegevens maken het Glasborg mogelijk de website aan de behoeften van de bezoekers aan te passen, doordat statistische inzichten over het gebruikersgedrag worden verzameld. Hierdoor worden echter geen persoonlijke gegevens over de gebruiker opgeslagen of gebruikt. De verzamelde gegevens hebben bijvoorbeeld betrekking op welke pagina’s er zijn bekeken of hoe lang een pagina getoond werd. Glasborg gebruikt cookies niet om gegevens over bezoeken op andere websites te verzamelen, noch om persoonlijke, identificeerbare gegevens over gebruikers door te geven, afgezien van hetgeen een gebruiker met instemming tijdens het gebruik doorgeeft.

Gebruik van geanonimiseerde gegevens

 1. Glasborg heeft het recht de door klanten verzamelde gegevens te anonimiseren of te pseudonimiseren en uit de op deze wijze bewerkte gegevens statistieken en vergelijkbare evaluaties samen te stellen.
 2. Glasborg heeft verder het recht de geanonimiseerde of gepseudonimiseerde gegevens voor eigen doeleinden te gebruiken en deze gegevens aan derden door te geven.

 


alle voordelen op een rij

 • 24 uur per dag, 7 dagen per week
 • Reparatie of vervanging op lokatie
 • Regelen alles met uw verzekeraar
 • Meestal geen kosten aan verboden
 • Alleen maar gespecialiseerde monteurs
online een afspraak maken

Geloof ons niet op ons woord
lees wat onze klanten over ons zeggen...

 • Zeer nette mensen, staan je vriendelijk te woord en herstellen de opgelopen schade prima.

  - Pascal uit Emmen
 • Wat levert Glasborg goed werk! Een ster in mijn ruit was binnen no-time gefixed!

  - Liefhebber uit Amersfoort
 • Top bedrijf. Hier wil ik graag vaker zaken mee doen.

  - Kees uit Sleen